Waarom 'De Driehoek' 'De Driehoek' heet.

Wat was er eerst, de kip of het ei? Deze eeuwenoude filosofische kwestie gaat ook een beetje op voor de uiteindelijke naamgeving van onze school.

Feit is dat we al geruime tijd op zoek waren naar een geschikte naam, maar dat niets voldeed voor iedereen van het schoolteam.

Feit is ook dat we het eens waren dat die naam inhoud moest hebben, dat die moest weerspiegelen waar onze school voor staat. Ons pedagogisch project werd geraadpleegd. De krachtlijnen van ons project moesten ons inspireren. En steeds weer kwamen we het model van de driehoek tegen:

* de driehoek leerlingen, ouders en leerkrachten als belangrijkste participanten van het schoolgebeuren
* de driehoek openheid, communicatie en samenwerking als basisvoorwaarden voor intensieve interactie
* de driehoek hoofd, hart en handen als gelijkwaardige componenten om te werken aan de totale persoonlijkheid van onze leerlingen
* de driehoek individuele ontplooiing, maatschappelijk functioneren en toekomstgerichtheid als oogmerken voor ons onderwijs

Feit is ook dat meester Marc op zeker ogenblik tijdens dit proces kwam aandragen met een oude wandkaart van Oelegem waarop het gebied tussen Oudstrijdersstraat, Muizenheuvelstraat en Schildesteenweg aangeduid werd met "Den Drijhoek”.

Toen al die feiten op een rijtje werden gezet, was de beslissing vlug gevallen. Het werd ‘De Driehoek’, een naam waar wij als leerkrachten ten volle achterstaan.

Wij hopen en rekenen erop dat ook leerlingen en ouders deze naam zullen waarderen en koesteren. We hopen dat ‘De Driehoek’ bij ieder van jullie ook associaties zal oproepen aan deze plek, aan deze verzamelplaats van zoveel mensen die verbonden een aanzienlijk deel van hun leven hier samen doorbrengen.
Onze school is geen naamloos ding, zij is een levend iets dat ademt door de inzet van allen die ermee te maken hebben.