Maandkalender

In onze school gebruiken we een maandkalender om u op de hoogte te houden van geplande activiteiten, vrije dagen en andere informatie. U kan deze kalender eventueel ook gebruiken om de buitenschoolse activiteiten van uw zoon of dochter te noteren zodat u een volledig overzicht heeft.

We streven ernaar om de leerlingen zo weinig mogelijk extra brieven of formulieren mee te geven. De maandkalender kan ook door u thuis afgedrukt worden in kleur, wat altijd leuker is dan een zwartwitkopie. Wie niet over een printer beschikt, kan uiteraard alle brieven nog in papieren versie krijgen.