DANKJEWEL DANKJEWEL DANKJEWEL

Nu alle festiviteiten rond ons 150-jarig bestaan achter de rug zijn, is het niet meer dan gepast dat we in naam van onze school alle mensen bedanken die op een of andere manier bijgedragen hebben tot het welslagen van deze activiteiten.

We konden rekenen op de hulp en steun van velen. Het is dan ook een hele lijst geworden.

 

De leden van Heemkundige kring De Brakken die bijgedragen hebben in het tot stand brengen van het jaarboek 2008 - 2009: De Oelegemse gemeenteschool, 150 jaar op De Driehoek.

Al de personen die een artikel geschreven hebben voor ons schoolboek en zo het verleden van onze school terug tot leven hebben gebracht.

Herman De Ridder van hoeve annex museum De Nederhinne in Broechem van wie wij gratis de antieke schoolattributen mochten gebruiken om het oude klasje in te richten.

Ward Sels en Jos Nuyens die ons uit hun eigen collectie foto's leenden om de fototentoonstelling beeld te geven.

Harmonie Culturalia uit Kessel versterkt met Eddy Verschueren die onze kinderstoet en opendeurdag opgeluisterd hebben met hun muziek.

Agnes en Louiza Bresseleers zonder wie ons Drieke nooit aangekleed zou zijn geraakt; Lies Verschueren die Driekes hoofd gemodelleerd heeft en Hanne Verschueren die de grote hoeveelheid kranten versnipperd heeft om Driekes hoofd volume te geven.

Staf Braspenningx van 'Oelegemcity' die met zijn camera ons kinderfeest en opendeurdag voor het nageslacht vereeuwigd heeft.

Anne Van de Putte, Leona Meeusen en Carine Verlinden door wiens hulp en leiding het mogelijk werd om ons 'pièce de résistance', onze reuzentaart, te realiseren.

Werner Verwerft omdat hij voor onze school volledig gratis panelen heeft gemaakt die ons in de toekomst ook nog vaak van pas zullen komen.

't Appeltje, bakkerij Somers, bloemen Sint-Jozef, slagerij Spooren en Gerda Verlinden voor hun bijdrage om onze wensen waar te maken.

Dennis Van Damme die de foto van het gezin anno 1900 voor ons gratis in groot formaat heeft omgezet.

Jos Nuyens, François Dierckx en Leon Willems die als experten in knikkeren en tollen onze kinderen deze vaardigheden hebben bijgebracht.

Het gemeentebestuur van Ranst dat door zijn financiële steun onze drie activiteiten rond de viering van 150 jaar mee mogelijk heeft gemaakt.

De leden van politiezone Zara die onze stoet in goede banen hebben geleid.

Ons oudercomité, vier enthousiaste ouders, die met veel inzet en ijver onze culinaire dromen in werkelijkheid hebben omgezet.

Alle meehelpende mama's en papa's zonder wie we op ons kinderfeest en opendeurdag op onze honger en dorst zouden blijven zitten zijn.

Onze oud-leerlingen die hun oude school nog eens een handje kwamen toesteken.

Alle partners, kinderen en vrienden van leden van ons schoolteam die hun steentje bijdroegen om alle klussen te klaren.

Onze leerkrachten en Liliane, onze schoolsecretaresse, die zich hebben ingezet om naast alle andere activiteiten van het voorbije schooljaar ook de festiviteiten rond het jubileum mogelijk te maken.

 

Moest er iemand op deze lijst ontbreken, dan spijt ons dat oprecht. Weet dat uw bijdrage ten zeerste geapprecieerd werd.