Onze zorgvisie

Onze naam eer aandoen. Dat is de betrachting van het hele schoolteam. En dat kunnen we maar op een manier: door de ons toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk te geven wat hen toekomt.

Wij willen uitdrukkelijk een zorgbrede school zijn. Wij willen erover waken dat al onze kinderen, in elke fase van hun schoolloopbaan bij ons, zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen blijven en vooral zo optimaal mogelijk zichzelf kunnen worden.

Elk kind is anders, elk kind heeft zijn eigenheid die we moeten respecteren. Elk kind heeft ook het recht om zich te ontplooien tot een zo volwaardig en volledig mogelijk 'kind zijn' op zijn maat. Dat recht moeten wij vrijwaren. Dat recht moeten wij mee mogelijk maken in samenspraak en samenwerking met ouders en alle andere zorgverstrekkers.

Wij willen zorg dragen voor onze kinderen. Zorg verwijst voor ons naar bezorgd, zorgvol en zorgzaam zijn. Maar zorg verwijst ook naar zorgvuldig, zorgbreed en zorgplicht. En dat geeft aan hoe wij ons zorgbeleid willen voeren. Tenslotte verwijst zorg ook nog naar zorgeloos of onbezorgd. En deze laatste verwijzing richt zich naar de kinderen en de manier waarop zij, door het door ons gevoerde zorgbeleid, hun authentieke - kind - zijn op onze school zouden moeten kunnen beleven.

Deze visie is het ideaalbeeld dat wij als schoolteam willen nastreven en waarvoor ieder lid, met zijn of haar mogelijkheden, zich ten volle wil engageren.

Meer informatie over onze zorgwerking vindt u hier.